M. Elisabeth Bundis stiftelse for kreftsyke

Prosjekter som Bundistiftelsen arbeider med

Daglig leder for Bundistiftelsen har i over 20 år arbeidet som styreleder og daglig leder av en annen stiftelse for kreftsyke. Styremedlemmene i Bundistiftelsen har også god erfaring med kreftomsorg. Bundistiftelsen har siden etablering i 2009 støttet forskjellige prosjekter vedr. hjelpetiltak for kreftsyke og videreutvikling av kreftomsorgspersoner og kreftomsorgsforetak.

Vi kan gi støtte til nyetableringer av Hospice-virksomhet i Norge (Hospice er "sykehus" beregnet på kreftpasienter i sluttfasen av livet), støtte til spesielle tiltak i norske eksisterende Hospicer, støtte til foreninger, grupper og enkeltpersoner, jfr. formålsparagrafen.

Palliativ omsorg for barn herunder kreftsyke barn tilhører normalt sykehusdriften, men en forening med palliativ omsorg for barn er nylig startet i Kristiansand, og Bundistiftelsen støtter prosjektet.

Har du et prosjekt, er du kreftsyk eller kjenner noen med behov for pengestøtte, så er alle velkommen til å søke.
jente-tre